Enter Now

To enter a category, just click on the links below.

Awards open to specific professions

Category 1. Support staff member of the year

Category 2. Allied Health Professional of the year
Sponsored by the Welsh Therapies Advisory Committee

Category 3. Healthcare Scientist of the year award
Sponsored by the Welsh Scientific Advisory Committee

Category 4. Pharmacist of the year
Sponsored by the Welsh Pharmaceutical Committee

Awards open to AHPs, healthcare scientists and pharmacists

Category 5. The Award for Improving public health outcomes
Sponsored by Public Health Wales

Category 6. The Award for Making Every Day Count

Category 7. The Award for outstanding contribution to research delivery
sponsored by Health and Care Research Wales

Category 8. The Award for leadership and change management
Sponsored by Health Education and Improvement Wales

Overall winner:
selected by the judges from the winners of categories 5,6,7,8.

Rhowch gynnig arni nawr

I weld categori, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae’r gwobrau ar agor i broffesiynau penodol

Categori 1. Aelod staff cymorth y flwyddyn

Categori 2. Gweithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd y flwyddyn
Noddir gan Bwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru

Categori 3. Gwyddonydd Gofal Iechyd y flwyddyn
Noddir gan Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Categori 4. Fferyllydd y flwyddyn
Noddir gan Bwyllgor Fferyllol Cymru

Gwobrau ar agor i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a fferyllwyr

Categori 5. Y Wobr am wella canlyniadau iechyd y cyhoedd
Noddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Categori 6. Y Wobr am Wneud i Bob Diwrnod Gyfrif

Categori 7. Y Wobr am gyfraniad eithriadol i ddarpariaeth ymchwil
Noddir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Categori 8. Y Wobr am arweinyddiaeth a rheoli newid
Noddir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Enillydd cyffredinol:
detholir gan y beirniaid o blith enillwyr categorïau 5,6,7,8.