Wales

The Welsh Government’s inaugural conference for allied health professionals, healthcare scientists and pharmacists on 26 November is followed that evening by the Advancing Healthcare Awards Wales dinner & ceremony. Both events take place at the Mercure Holland House Hotel in Cardiff.

The conference takes the theme of Healthier Wales: the value of person centred care, and embraces social care, primary care and the whole NHS.

The Advancing Healthcare Awards Wales is open to AHPs, healthcare scientists and pharmacists throughout Wales, recognising and celebrating the achievements of all three professions.

Closing date: 17.00 18 September 2019 (closed)

Judging day: 14 October 2019

Awards ceremony: 26 November 2019 following the national conference

If you have any questions contact rachael@chamberdunn.co.uk or call 020 8334 4500.

Please click here for sponsorship opportunities or contact Phil Butterworth on 020 8334 4500.

Follow us on Twitter @AHAwards for details of the Awards launch and conference programme.

Media release.

Cymru

Dilynir cynhadledd gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a fferyllwyr ar 26 Tachwedd, gan ginio mawreddog a seremoni Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru. Cynhelir y ddau ddigwyddiad yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd.

Thema’r gynhadledd fydd Cymru Iachach: gwerth gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac mae’n cwmpasu gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a’r GIG yn ei gyfanrwydd.

Mae Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru yn agored i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a fferyllwyr ledled Cymru, ac yn cydnabod a dathlu cyflawniadau’r tri phroffesiwn.

Dyddiad cau: ynghau

Diwrnod beirniadu: 14 Hydref 2019

Seremoni wobrwyo: 26 Tachwedd 2019 ar ôl y gynhadledd genedlaethol

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am y gwobrau a chymryd rhan drwy ddefnyddio’r dolenni isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â rachael@chamberdunn.co.uk neu ffoniwch 020 8334 4500.

Cliciwch yma am gyfleoedd noddi neu cysylltwch â Phil Butterworth ar 020 8334 4500.

Dilynwch ni ar Twitter @AHAwards i gael manylion rhaglen y gynhadledd a lansio’r Gwobrau.