Awards programme

The Advancing Healthcare Awards Wales is open to AHPs, healthcare scientists and pharmacists throughout Wales, recognising and celebrating the achievements of all three professions.

 

Closing date: 17.00 16 September 2019

Judging day: 14 October 2019

Awards ceremony: 26 November 2019 following the national conference

 

You can download awards information and enter by following the links below. If you have any questions contact rachael@chamberdunn.co.uk or call 020 8334 4500

Shortlisted finalists will each be allocated 2 tickets to the awards ceremony on 26 November. The awards ceremony is open to anyone who wishes to attend including conference attendees. Additional tickets can be purchased by clicking here.

 

Rhaglen y gwobrau

Mae Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru ar agor i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a fferyllwyr ledled Cymru, ac yn cydnabod a dathlu cyflawniadau’r tri phroffesiwn.

Dyddiad cau: 17.00 16 Medi 2019

Diwrnod beirniadu: 14 Hydref 2019

Seremoni wobrwyo: 26 Tachwedd 2019 ar ôl y gynhadledd genedlaethol

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am y gwobrau a rhoi cynnig arni’n defnyddio’r dolenni isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â rachael@chamberdunn.co.uk neu ffoniwch 020 8334 4500.

Bydd pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn erbyn 2 docyn i’r seremoni wobrwyo ar 26 Tachwedd. Mae’r seremoni wobrwyo ar agor i unrhyw un sydd am fynychu, gan gynnwys y sawl fydd yn mynychu’r gynhadledd. I brynu tocynnau ychwanegol, cliciwch yma.